Anläggningsexempel – ett bageri

Skillnaden mellan god och dålig fabriksplanläggning kan vara skillnaden mellan god och dålig ekonomi. Med produkten i fokus finner vi en framtidsanpassad lösning tillsammans med kunden.

En fabrik måste planeras med utgångspunkt dels från de produkter som ska tillverkas nu och i framtiden, dels utifrån den produktionstakt man tänker sig. Vår fabriksplaneringsgrupp börjar därför alltid med produkterna, registrering av produkt- och processdata, samt med kapaciteter. De ytor och volymer som står till förfogande för produktionen mäts. Befintliga byggnader kan 3D-skannas för att skapa noggrann och pålitlig dokumentation av maskiner och lokaler. Om nya byggnader ska uppföras, samarbetar vi med arkitekter eller entreprenörer. Råvaruflöden, emballageflöden och varulogistik vägs mot tillgång till maskinoperatörer. Arbetsstationer utformas ergonomiskt för att minimera belastningen på operatörerna och optimera effektiviteten. Optimal automationsgrad väljs utifrån lönsamhetsanalys.

Les mer
Vårt mål är att överträffa kundens önskemålLars Petter Vanem
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Andreas Bohrén
Mob: +46 730 463 060
andreas.bohren@dynatec.se
Jeg vil kontaktes :

Lars Petter Vanem

Mob: +47 91 39 65 99

lars.vanem@dynatec.no

Tegning/Layout/Planlegging

Andreas Bohrén

VD/Säljare

Mob: +46 730 463 060

andreas.bohren@dynatec.se