Hållfasthetsberäkning av gripverktyg för laxfilé

Vårt mål är att ligga steget före markandens behov och hela tiden utveckla lösningar som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder och minskad belastning på arbetskraften.

Samtidigt lägger vi stor vikt vid att utveckla våra egna processer och rutiner och vår kompetens, för att alltid kunna hålla förutsägbar, hög och konkurrenskraftig kvalitet i alla produkter och tjänster vi levererar till gamla och nya kunder. Vi bedriver såväl långsiktig forskning i samarbete med universitet och forskningsinstitut som riktat forsknings- och utvecklingsarbete rörande specifika problem och behov. Några av de långsiktiga satsningar vi är delaktiga i är KPN (KompetanseProsjekter for Næringslivet) inom robot- och sensorteknik för livsmedelsindustri, bland annat iProcess, och projekt inom batteriteknik tillsammans med FME (Forskningssentre for Miljøvennlig Energi) och KPN. Bland mer direkt målinriktade forskningsprojekt kan nämnas IPN (InnovasjonsProsjekter for Næringslivet) inom reaktorteknik, industriprocesser och värmebehandling, samt utveckling av nanomaterial för bland annat nästa generations litiumbatterier. Vi samarbetar med bland andra IFE, UiO, NMBU, NTNU, HiOA och Teknologisk institutt och Sintef. Inom materialtekniken har vi innovationsprojekt riktade mot utveckling av bland annat högbelastade kompaktväxellådor för offshore-tillämpningar. I samarbete med MasterCam deltar vi i betatestning av ny programvara för olika slags CNC-bearbetning, och tillsammans med bland andra Sandvik testar vi nya bearbetningsverktyg och -metoder.

Les mer
Systematisk inhämtning av alla för problemställningen erforderliga data är en avgörande förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsprojektJosef Filtvedt
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Josef Filtvedt
Mob: +47 90 18 40 18
Josef.filtvedt@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :

Andreas Bohrén

VD/Säljare

Mob: +46 730 463 060

andreas.bohren@dynatec.se