Kylspiral från Tecnopool

När produkten måste kylas eller frysas, har valet av teknik avgörande betydelse för hur väl man lyckas bevara produktkvaliteten.

Vi levererar kyl- och frysspiraler där den traditionella trumlösningen ersatts med tillförlitlig direktdrift av bandet. Systemets flexibilitet möjliggör anpassning till befintliga produktionslinjer såväl som till nya eller ändrade produktionskrav. Anpassade lösningar för in- och utmatning säkerställer att installationen utnyttjas optimalt.

Les mer
Korrekt kylning betyder allt för slutproduktens kvalitetPer-Olof Larsson
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kyl och frys
Jeg vil kontaktes :