Egenutvecklad kartongresare för packning av innertaksskivor för Glava AS

Dynatec arbetar med såväl utveckling av kundanpassade speciallösningar som med generella produktutvecklings- och produktförbättringsprojekt.

I kundanpassade projekt är det alltid viktigt att till fullo förstå kundens problem. När vi driver sådana projekt strävar vi därför alltid efter att involvera den kompetens och erfarenhet som finns i kundens organisation, och väva in så mycket som möjligt av detta i lösningen. Detta gäller inte bara personal som arbetar direkt med produktion och underhåll, utan också personer som arbetar med renhållning, och dessutom alla de gränssnitt som berör leveransen, till exempel ekonomi- och logistiksystem. När en ny lösning ska implementeras är det viktigt att ha förstått alla delar av det befintliga system som ska ersättas, för att kunna ta tillvara inte bara alla det gamla systemets tekniska funktioner, utan även alla de manuella, oskrivna och kanske även outtalade, kvalitetssäkringsrutiner som vuxit fram i ett system med lägre automationsgrad. Vår filosofi är att minimera risken för både kunden och projektet generellt genom att på ett tidigt stadium förstå och kartlägga vad som är kundspecifika problem och vad som kan lösas med standardiserade metoder. När detta är gjort löser vi uppgiften så långt som möjligt med standardiserade och beprövade konstruktioner, och tar fram de speciallösningar som krävs för de problem som är unika för den aktuella kunden. Genom att redan tidigt kartlägga vad som kräver kundanpassade lösningar kan vi börja testa dessa speciallösningar tidigare i projektet, och ge dem längre tid att mogna innan de integreras i systemet och sätts in i kundens produktion. Vårt utvecklingsarbete involverar samarbetspartners såväl inom som utom landets gränser, universitet och institut samt våra leverantörer.

Les mer
I våra utvecklingsprojekt involverar vi den kompetens och erfarenhet som finns i kundens organisation, och väva in så mycket som möjligt av detta i lösningen.Werner Filtvedt
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Dr. Werner Filtvedt
Mob: +47 91 61 60 63
werner.filtvedt@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :

DYNATEC AS

Rakkestadveien 1, N-1814 Askim, Norge

Tlf: +47 69 83 80 10

dynatec@dynatec.no

DYNATEC Engineering AS

Rakkestadveien 1, N-1814 Askim, Norge

Tlf: +47 69 83 80 10

dynatec@dynatec.no

Dynatec Engineering AS