Förutom mätning, kontroll och dokumentation av egentillverkade delar erbjuder vi mätning och dokumentation av komponenter för vilka ritningsunderlag saknas (baklängeskonstruktion/reverse engineering).

Dynatec SMV mäter hårdhet, ytjämnhet, profil, gummihårdhet och geometri, även på delar vi inte tillverkat själva. När reservdelar inte längre finns att få tag i, genererar vi nytillverkningsunderlag utifrån befintlig eller skadad del, så att kunden snabbast möjligt får sitt problem löst. Samma teknik används även för modifiering och förbättring av delar för vilka tillverkningsunderlag saknas. Vi levererar all erforderlig dokumentation, till exempel mätprotokoll, materialcertifikat, intyg om överensstämmelse, enligt gällande krav.

Les mer
Kvalitet – då måste allt hålla måttet!Henning Finstad