Miniload-lager på Fatland

Automatisering av lager, distributionssystem och logistik är bland de mest lönsamma investeringar ett företag kan göra.

Det ger högre effektivitet, ökad kapacitet, bättre platsutnyttjande, bättre kontroll på lagersaldo och, inte minst, minskad manuell hantering. Lagerhållning och distribution i modern tillverkningsindustri kräver stor personalstyrka och innehåller många repetitiva arbetsmoment som kan medföra förslitnings- och belastningsskador. DYNATEC har lång erfarenhet av logistiksystem och kan skräddarsy lösningar för dina produktionsbehov. DYNATEC levererar automatiserade lagerlösningar för pall- och kartonglastat gods. Det kan vara automatiska pallager eller automatiska lager för kartonger och backar. Vi analyserar tillsammans med kunden de arbetsprocesser och varuflöden som tillämpas i dag, och kommer sedan med genomarbetade lösningsförslag som binder samman varuflödena hela vägen från förpackning av produkterna till pallar lastade på bil. Hjärtat i sådana anläggningar är ett WCS (Warehouse Control System) som binder samman lager och tillverkning. Systemet skräddarsys efter kundens behov och håller i varje ögonblick kontroll på lagerstatus och alla ordrar. Miniload: Lagring i miniload-lager ger många fördelar jämfört med traditionella pallager. Det finns plats till fler produkter per volymenhet och flexibiliteten vid orderstyrd plockning är enastående. Efter förpackning placeras emballaget på en unik plats i lagret. När den förpackade produkten efterfrågas, plockas den automatiskt ut från sin lagerplats och skickas vidare till palletering. Automatiskt pallager: Automatiserade pallager ger: • gott platsutnyttjande • minskad tidsåtgång vid uttagning och leverans • minskad risk för felplockning • minskad risk för mänskliga misstag • god lönsamhet genom minskade lönekostnader. Plocksystem: Vi kan leverera plockstationer anpassade till dina behov och som arbetar utifrån: • antalsplockning • skannerstyrd plockning. Detta resulterar i effektiv plockning där produkten presenteras för operatören, i stället för att operatören måste söka upp produkten. Det minskar

Les mer
Produkten går hela vägen från förpackningsmaskin till butik orörd av människohandAndreas Harandi
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Andreas Bohrén
Mob: +46 730 463 060
andreas.bohren@dynatec.se
Jeg vil kontaktes :