Kurt Pedersen från Dynatec AS och Nils Vikmark från Nortura AS

När Notura, Norges största företag inom förädling av fjäderfä, skulle omstruktureras innebar behovet av olika NLP-backar en verklig utmaning. Resultatet blev en överraskning, inte bara avseende effektiviteten!

Nortura i Hærland har de senaste åren genomfört omfattande utbyggnader och moderniseringar. För att möta efterfrågan på det magra, vita köttet från fågel var en omstrukturering nödvändig. Man beslöt att bygga ett nytt slakteri på Hærland, som skulle ta över efter det nedlagda slakteriet i Rakkestad. I samband med detta bytte man ut de dittills använda, egna Prior-plastbackarna mot plastbackar från NLP, Norsk Lastbærer Pool, för att kunna öka leveransvolymen ut till butik. Behovet var cirka 7000 backar per timma, dessutom av två olika storlekar. Detta gjorde det till en verklig utmaning att skapa smidig logistik och bra flyt i förpackningslinjerna. Systemet skulle ta emot rena NLP-backar staplade på pall, depalletera, sära staplarna och fördela backarna till 15 förpackningslinjer. Operatören skulle fritt kunna välja hög eller låg back till varje enskild förpackningslinje. När NPL-backarna fyllts, skulle de transporteras till ett gemensamt palleteringsområde. Före palletering vänder 8 st. bygelvändare NLP-backarnas låsbyglar till låst position, så att backarna kan staplas. Dynatec AS tog hem ordern, trots hård konkurrens från andra aktörer i såväl Norge som i Europa. ”Dynatecs lösning för NLP-backarnas låsbyglar var optimal”, säger processingenjör Nils Vikmark på Nortura, och fortsätter: ”Förutom att lösningen klarade kapacitetskraven och gav möjlighet till framtida kapacitetsökning, var den platsbesparande.” – Hur fungerade det fortsatta arbetet sedan Dynatec valts som leverantör? ”Det var en komplex transportanläggning och vi ställdes inför flera utmaningar”, berättar försäljningschef Kurt Pedersen på Dynatec AS, och fortsätter: ”Beställningen kom 30 juni 2014 och anläggningens första del skulle vara levererad och driftsatt 6 december samma år. Samtidigt som montaget pågick körde Nortura full produktion i lokalerna. Under den angivna tiden skulle allt detaljritningsunderlag för 1,1 km SpanTech transportbanor, 124 st. SEW movigear växelmotorer med decentraliserad styrning samt 8 st. bygelvändare tas fram och godkännas, utrustningen tillverkas, monteras och programmeras för att fungera perfekt, som en samstämd enhet.” – Har transportanläggningen motsvarat förväntningarna? ”Ja, absolut”, säger Nils Vikmark, och fortsätter. ”Jag har inga anmärkningar alls på transportanläggningen. Hela processen med flyttning av slakteriet till Hærland, centraliseringen av förpackningsmaskinerna, bytet till NLP-backar och en mycket avancerad transportanläggning som binder samman det hela, har förkortat den tid vi behöver lägga på förädling av fjäderfä. Det betyder att det kött kunden nu kan köpa i butik är färskare och har längre hållbarhet”, avslutar Nils Vikmark på Nortura med ett leende.

Les mer
Nära samarbete och bra dialog har lett till mycket bra lösningarNils Vikmark, Nortura AS
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kurt Pedersen
Mob: +47 48 23 65 62
kurt.pedersen@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :
3
kycklingar i sekunden
7000
backar i timman
1,1 km
transportbanor
8
bygelvändare

Andreas Bohrén

VD/Säljare

Mob: +46 730 463 060

andreas.bohren@dynatec.se