En kartong lyfts med robot och en piedestal med hjälp av vakuum. 56 sugkoppar och 16 servomotorer ombesörjer arbetsmomentet.

När Glava skulle automatisera sin hantering av innertaksskivor kom vi snabbt in på banan. Eftersom vi gärna driver våra uppdrag ännu lite längre än förväntat tog vi tjuren vid hornen redan från början. Det fattades nämligen inte utmaningar i projektet. Dynatec älskar utmaningar!

I Europa äger St. Gobain alla glasullsfabriker. Undantaget är Norge, där Glava äger merparten själv, och tillverkar glasull på licens. Den största konkurrenten inom Norge är därmed Rockwool, men de tillverkar, som namnet antyder, stenull. SPÄNNANDE UPPDRAG Innertaksskivor består av komprimerad glasull. Det är alltså samma material som i väggisolering, men sammanpressat till skivor och med ytskikt pålimmade på båda sidor. – Innan Dynatec utvecklade den nya linjen satt fyra personer vid en bana och paketerade innertaksskivorna. Ett viktigt arbete, som dessvärre innebar mycket statisk belastning och risk för förslitningsskador. Det gick inte heller att undvika viss kassation till följd av produktskador vid manuell hantering, berättar Bjørn Lindholm, projektingenjör hos Glava. Arbetsmomenten den nya robotlinjen skulle utföra var noga definierade i förväg. Lösningen växte däremot fram efterhand. Inte allt, men en del av den. – Det kanske kan verka som en väldligt enkel arbetscykel – innertaksskivor kommer ut ur en härdugn och ska packas i kartong och lastas på pall. Det dyker emellertid alltid upp problem som måste lösas efterhand. Det är sådant som gör jobbet stimulerande och spännande, menar Bent Håkonsen och Arild Norum, serviceingenjör respektive konstruktör hos Dynatec. GNISSELFRITT ROBOTSAMARBETE Både Håkonsen och Norum är nyckelpersoner i den arbetsgrupp som svarat för utvecklingen av robottrion, och de ansvarar även för att robotarna i alla lägen fungerar som de ska. – När skivan kommer ut ur härdugnen är den helt nymålad och bara dammtorr. Den måste därför hanteras mycket försiktigt, så att den inte får märken, berättar Håkonsen. Skivorna ska läggas i sin kartong, och det ingår en kartongresare i systemet. – Kartongerna hanteras med robot på piedestal, med hjälp av vakuum. 56 sugkoppar och 16 servomotorer ombesörjer arbetsmomentet. Alla hantering, i alla led, måste dessutom vara mycket skonsam. Såväl kartonger som produkter är känsliga för ovarsam hantering och får lätt skador, förklarar den lågmälda konstruktören. Det är många operationer som ska utföras, och samarbetet mellan de tre robotarna måste löpa problemfritt. Varje robot har flera uppgifter. Innan innertaksskivorna staplas och läggs i kartongen måste varannan skiva vändas. – Skivorna ligger mot varandra, alltså målad yta mot målad yta. Dessutom ombesörjer staplaren att det blir rätt antal skivor i varje kartong, berättar Håkonssen. VISUELLA SYSTEM Vid utvecklingen av nästa operation stötte Dynatecs kunniga medarbetare på projektets största utmaning. Kartongerna och innertaksskivorna är lika stora – det finns alltså inte plats att låta något gripverktyg sticka ner mellan skivorna och kartongens väggar. – Som om inte det räckte, blev undertrycket i kartongen när skivstapeln skulle placeras i kartongen ytterligare ett problem att lösa. Öppen botten med understöd, en så kallad piedestal, löste båda problemen samtidigt. När stapeln väl blivit placerad i kartongen, stänger piedestalen kartongbottnen efter sig innan kartongen förs vidare för att stängas på översidan, och slutligen förs den stängda kartongen till palletering, förklarar Håkonsen. Ett visuellt system avgör vilken uppgift som står på tur – om roboten till exempel ska lyfta en kartong eller lasta en kartong på pall. Linjen är konstruerad för att kunna hantera sex av Glavas produkter. Med den nya robotlinjen på plats kan Glava fördubbla sin produktion av innertaksplattor. – Det står helt klart att denna automatisering kommer att ge oss ett stort konkurrensövertag, säger Lindholm. INGEN MISTER JOBBET I fabriken där glasullen tillverkas arbetar man 5-skift, i konfektionsavdelningen där innertaksskivorna tillverkas arbetar man 2-skift. – Automatiseringen har ökat effektiviteten, men har också inneburit bättre arbetsmiljö, med mindre risk för belastnings- och förslitningsskador. Den är en ren vinstaffär – både mänskligt och ekonomiskt. Det gäller naturligtvis även företaget som helhet, påpekar Lindholm. – Men ingen hos oss har blivit av med jobbet. Glava säger helt enkelt inte upp folk! fastslår han. Hos Glava kan de omkring 400 anställda se fram emot att fira företagets 80-årsdag till hösten. – Utvecklingen under årens lopp har varit mycket stor, men robottrion från Dynatec är nog det tekniskt mest avancerade steg vi tagit. Det ska bli spännande att se vad nästa steg blir, avslutar försäljningsingenjör Bjørn Lindholm med tydlig tillfredsställelse.

Les mer
Automatiseringen har ökat effektiviteten, men har också inneburit bättre arbetsmiljö, med mindre risk för belastnings- och förslitningsskador. Den är en ren vinstaffär – både mänskligt och ekonomiskt.Bjørn Lindholm, projektingenjör, Glava AS
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Josef Filtvedt
Mob: +47 90 18 40 18
Josef.filtvedt@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :

Andreas Bohrén

VD/Säljare

Mob: +46 730 463 060

andreas.bohren@dynatec.se