Dynatec SMV bistår kunden vid bedömning och val av material, när krävande driftförhållanden och komplex problemställning gör det till en utmaning att välja rätt material eller materialkombination.

Vid rätt härdning och värmebehandling får man varaktigt de ändrade egenskaper som ger metallen ökad hårdhet och slitstyrka. Dynatec SMV erbjuder värmebehandling av arbetsstycken före maskinbearbetning, för att minska spänningarna i godset när toleranskraven är höga.

Les mer
Härdning och maskinbearbetning under eget tak – det är vår styrkaHenning Finstad