Avancerat robotverktyg som lastar ur lådan från pall, öppnar locket, tömmer fisken ur lådan, lägger tillbaka locket och skickar EPS-lådan till återvinning.

”Vi vill att ni ska utveckla hygieniska transportörer till vår nya laxförädlingsanläggning på Husøy” – så löd den förfrågan vi fick från Brødrene Karlsen AS på Senja.

Medan årets första höststorm håller på att bedarra kommer vi till kommer Flakstadvåg Laks AS på Senja, Norges första ekologiska laxodling, för att se robotanläggningen för palletering av fisklådor. En leende Ulf Lange hälsar oss varmt välkomna och visar oss robotcellen man har investerat i. – Vad låg bakom automationsbeslutet?””Här på Flakstadvåg Laks AS fyller vi upp till 1500 lådor, totalt 23 ton, om dagen. Det är ett mycket tungt arbete att stapla de fyllda lådorna på pall, 9 lådor högt”, förklarar Ulf Lange och fortsätter: ”Det säger sig själv att det sliter på personalen.” – Hur har arbetsdagen förändrats sedan robotanläggningen kom på plats? Ulf Lange tänker efter ett ögonblick: ”Produktionen flyter jämnare och arbetsdagen har blivit mindre slitsam och mycket behagligare för alla” svarar han leende, och fortsätter ”Jag är dessutom övertygad om att sjukfrånvaron på sikt kommer att minska”. När Flakstadvåg Laks AS beslöt att automatisera palleteringen fick Dynatec AS uppdraget, varför? ”Vi blev tagna på allvar och lösningen var idealisk för oss”, svarar Ulf Lange omedebart. Dynatec AS är en totalleverantör med mer än 28 års erfarenhet av automations- och produktionslösningar för livsmedelsindustrin. Tore Enes, säljare på Dynatec AS, förklarar: ”HMS – hälsa, miljö och säkerhet – väger tungt i alla lösningar vi tar fram. För ett företag som levererar 5000 ton fisk om året blir manuell palletering en betungande uppgift för personalen.” Vilka utmaningar ställdes Dynatec AS inför? ”Den största utmaningen var utrymmesbristen, och det problemet löste vi tillsammans med kunden”, berättar Tore Enes på Dynatec AS. – Hur har samarbetet fungerat? ”Det har fungerat utmärkt och vi ska öka vår automationsgrad” kommer det snabbt från Ulf Lange . ”Ja, vi upplevde samarbetet mycket positivt, inte minst för att det var lärorikt för oss”, avslutar Tore Enes. Efter det positiva mötet med Flakstadvåg Laks AS gick resan vidare till Husøy på Senja, där Brødrene Karlsen AS nya, toppmoderna fiskförädlingsanläggning är belägen. Än en gång får vi uppleva den nordnorska vänligheten, när produktionschef Kjetil Hansen tar emot oss hos Brødrene Karlsen AS. I dag drivs Brødrene Karlsen AS av tredje generationen och man är mitt i en utbyggnad av anläggningen, vilken men räknar med ska stå färdig under hösten 2016. Filé- och paketeringslinjen är redan färdig och här arbetar redan roboten för depalletering av fisklådor för fullt. – Hur kom ni på tanken att automatisera depalleteringen? ”Vi tänker automation hela vägen när vi, som nu, bygger en ny anläggning”, ler Kjetil Hansen, och fortsätter: ”Vi var emellertid först inne på en egentligen inte så lyckad lösning, som skulle ha inneburit att det fysiskt tunga arbetet med att tömma lådorna manuellt hade blivit kvar. Det var Dynatec AS som sa att det arbetet kunde göras med robot.”  Tore Enes från Dynatec AS ler: ”Ja, vi erbjöd som utgångspunkt våra nyutvecklade hygieniska transportbanor, och blev ombedda att ta fram lösningsförslag för tömning av fisklådor.” – Hade ni gjort något liknande tidigare? ”Vi har levererat många robotanläggningar för depalletering, men vi hade aldrig tidigare utvecklat ett så speciellt verktyg för EPS-lådor”, berättar Tore Enes. ”Robotverktyget skulle ha flera funktioner och kunna arbeta fort. För att klara de önskade cykeltiderna fick vi tänka i termer av ”in tool processing”, alltså att robotverktyget gör fler än ett arbetsmoment samtidigt.” – Vad gör robotanläggningen? Tore Enes engagemang märks tydligt när han förklarar: ”Först tar roboten fisklådan från pallen, för den till ett galler för avskiljning av is, där robotverktyget lyfter av locket och tömmer lådan på dess innehåll av färsk fisk och is. Därnäst lägger robotverktyget tillbaka locket på lådan och placerar lådan på ett transportband, som för lådan till återvinning. När pallen är helt tömd tar roboten tompallen och staplar den i en tompallsstapel och börjar sedan om med en ny pall.” ”Robotanläggningen bara går och går”, säger en nöjd Kjetil Hansen. I nästa steg försvinner laxen in i en hygienisk zon, för vidareförädling. Huvudet skiljs från fisken, skinn och ben avlägsnas och laxsidorna delas i filéer av lämplig storlek. Därefter portionsförpackas delarna, innan de fryses, emballeras och skickas till kund. 18 ton förädlad fisk om dagen – vart tar den vägen? ”95 % går till USA, medan styckdelar som huvud, rygg med ben och den avskurna ryggfenan uppskattas mycket i Asien”, avslöjar Kjetil Hansen. – Vad har investeringen givit för vinst? ”Vi sparar mellan 1 och 2 årsverken, men på sikt kommer även arbetsmiljöförbättringen att slå igenom och ge minskad sjukfrånvaro”, säger Kjetil Hansen, och tillägger: ”Men det viktigaste är att personalen trivs bättre med sitt arbete. De 18 ton lax som dagligen passerar anläggningen här på Husøy kommer nu automatiskt in på bandet till förädling. Det blir jämnare flyt i produktionen och, inte minst, personalen slipper riskera förslitningsskador.” – Är du nöjd med resultatet? ”Jag är väldigt nöjd med Dynatec AS och de lösningar de tagit fram. Installationen löpte smidigt. Som alltid dök det upp en del oväntade problem under arbetet, men Dynatec löste dem och resultatet blev väldigt bra. Hygienbanorna är mycket lätta att rengöra och fungerar skolbokskorrekt. Robotanläggningen är helt enkelt optimal”, avslutar Kjetil Hansen, produktionschef vid Brødrene Karlsen AS. ”Det är en fröjd att vara leverantör till företag som Brødrene Karlsen AS”, tillägger Tore Enes från Dynatec AS, och avslutar: ”För att vi ska kunna leverera bästa tänkbara lösning måste informationsutbytet flyta bra under startfasen, och gentemot Brødrene Karlsen AS fungerade det perfekt. Tack vare det kunde vi redan tidigt lösa problem genom att se till att de aldrig uppstod, och vi kunde leverera en förstklassig lösning.” Mindre slitsam arbetsmiljö och jämnare flyt i produktionen är resultatet av investeringarna i de båda Brødrene Karlsen AS-ägda företagen. Varken hos Flakstadvåg Laks AS eller Brødrene Karlsen AS på Husøy råder någon tvekan om att man kommer att fortsätta investera i en ännu enklare och mer strömlinjeformad vardag.

Les mer
Vi sparar mellan 1 och 2 årsverken, men på sikt kommer även arbetsmiljöförbättringen att slå igenom och ge minskad sjukfrånvaroProduktionschef Kjetil Hansen
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Andreas Bohrén
Mob: +46 730 463 060
andreas.bohren@dynatec.se
Jeg vil kontaktes :
23 ton
lax om dagen
2
sparade årsverken
1500
lådor om dagen
HMS
minskad sjukfrånvaro